Strong

1085

(1 - 20) z 21

znaleziono łącznie 80 razy w 69 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 21 razy w 21 wersetach, w Septuagincie 59 razy w 48 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady