Strong

1092

(1 - 17) z 17

znaleziono łącznie 27 razy w 25 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 19 razy w 17 wersetach, w Septuagincie 8 razy w 8 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady