Strong

1093

(1 - 20) z 226

znaleziono łącznie 315 razy w 230 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 252 razy w 226 wersetach, w Septuagincie 59 razy w 0 wersecie, w innych pismach 4 razy w 4 wersetach.

Przekłady