Strong

1097

(1 - 20) z 208

znaleziono łącznie 817 razy w 764 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 223 razy w 208 wersetach, w Septuagincie 588 razy w 551 wersetach, w innych pismach 6 razy w 5 wersetach.

Przekłady