Strong

1121

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 33 razy w 31 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 15 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 18 razy w 17 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady