Strong

1122

(1 - 20) z 67

znaleziono łącznie 139 razy w 138 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 67 razy w 67 wersetach, w Septuagincie 72 razy w 71 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady