Strong

1124

(1 - 20) z 51

znaleziono łącznie 77 razy w 76 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 51 razy w 51 wersetach, w Septuagincie 26 razy w 25 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady