Strong

1125

(1 - 20) z 197

znaleziono łącznie 424 razy w 403 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 208 razy w 197 wersetach, w Septuagincie 216 razy w 206 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady