Strong

1127

(1 - 20) z 23

znaleziono łącznie 24 razy w 24 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 23 razy w 23 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady