Strong

1131

(1 - 15) z 15

znaleziono łącznie 46 razy w 45 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 15 razy w 15 wersetach, w Septuagincie 31 razy w 30 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady