Strong

1135

(1 - 20) z 199

znaleziono łącznie 987 razy w 872 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 220 razy w 199 wersetach, w Septuagincie 767 razy w 673 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady