Strong

1135

(1 - 20) z 200

znaleziono łącznie 988 razy w 873 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 221 razy w 200 wersetach, w Septuagincie 767 razy w 673 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady