Strong

1137

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 40 razy w 39 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 31 razy w 30 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady