Strong

114

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 68 razy w 55 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 16 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 52 razy w 43 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady