Strong

1146

(1 - 1) z 1

znaleziono łącznie 37 razy w 30 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1 raz w 1 wersecie, w Septuagincie 36 razy w 29 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady