Strong

1154

(1 - 15) z 15

znaleziono łącznie 57 razy w 55 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 15 razy w 15 wersetach, w Septuagincie 42 razy w 40 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady