Strong

1162

(1 - 17) z 17

znaleziono łącznie 74 razy w 70 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 19 razy w 17 wersetach, w Septuagincie 55 razy w 53 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady