Strong

1166

(1 - 20) z 29

znaleziono łącznie 121 razy w 112 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 31 razy w 29 wersetach, w Septuagincie 90 razy w 83 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady