Strong

1186

(1 - 19) z 19

znaleziono łącznie 53 razy w 46 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 26 razy w 19 wersetach, w Septuagincie 27 razy w 27 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady