Strong

1189

(1 - 20) z 22

znaleziono łącznie 36 razy w 35 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 22 razy w 22 wersetach, w Septuagincie 14 razy w 13 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady