Strong

1209

(1 - 20) z 48

znaleziono łącznie 112 razy w 100 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 59 razy w 48 wersetach, w Septuagincie 49 razy w 48 wersetach, w innych pismach 4 razy w 4 wersetach.

Przekłady