Strong

1210

(1 - 20) z 41

znaleziono łącznie 148 razy w 142 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 44 razy w 41 wersetach, w Septuagincie 104 razy w 101 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady