Strong

1218

(1 - 4) z 4

znaleziono łącznie 191 razy w 128 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 4 razy w 4 wersetach, w Septuagincie 187 razy w 124 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady