Strong

1223

(1 - 20) z 605

znaleziono łącznie 1639 razy w 1485 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 673 razy w 605 wersetach, w Septuagincie 957 razy w 871 wersetach, w innych pismach 9 razy w 9 wersetach.

Przekłady