Strong

1228

(1 - 20) z 36

znaleziono łącznie 58 razy w 52 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 38 razy w 36 wersetach, w Septuagincie 20 razy w 16 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady