Strong

1244

(1 - 2) z 2

znaleziono łącznie 39 razy w 37 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 2 razy w 2 wersetach, w Septuagincie 37 razy w 35 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady