Strong

125

(1 - 20) z 22

znaleziono łącznie 595 razy w 547 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 24 razy w 22 wersetach, w Septuagincie 571 razy w 525 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady