Strong

1252

(1 - 18) z 18

znaleziono łącznie 43 razy w 42 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 19 razy w 18 wersetach, w Septuagincie 23 razy w 23 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady