Strong

1260

(1 - 15) z 15

znaleziono łącznie 25 razy w 24 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 16 razy w 15 wersetach, w Septuagincie 9 razy w 9 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady