Strong

1266

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 29 razy w 28 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 17 razy w 17 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady