Strong

1287

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 59 razy w 53 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 49 razy w 43 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady