Strong

1289

(1 - 3) z 3

znaleziono łącznie 61 razy w 60 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 3 razy w 3 wersetach, w Septuagincie 58 razy w 57 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady