Strong

129

(1 - 20) z 92

znaleziono łącznie 445 razy w 375 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 99 razy w 92 wersetach, w Septuagincie 346 razy w 283 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady