Strong

1299

(1 - 16) z 16

znaleziono łącznie 27 razy w 27 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 16 razy w 16 wersetach, w Septuagincie 11 razy w 11 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady