Strong

1321

(1 - 20) z 91

znaleziono łącznie 184 razy w 174 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 97 razy w 91 wersetach, w Septuagincie 79 razy w 77 wersetach, w innych pismach 8 razy w 6 wersetach.

Przekłady