Strong

1322

(1 - 20) z 29

znaleziono łącznie 36 razy w 35 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 30 razy w 29 wersetach, w Septuagincie 1 raz w 1 wersecie, w innych pismach 5 razy w 5 wersetach.

Przekłady