Strong

134

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 105 razy w 92 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 96 razy w 83 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady