Strong

1343

(1 - 20) z 85

znaleziono łącznie 353 razy w 339 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 92 razy w 85 wersetach, w Septuagincie 259 razy w 252 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady