Strong

1344

(1 - 20) z 36

znaleziono łącznie 69 razy w 64 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 40 razy w 36 wersetach, w Septuagincie 29 razy w 28 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady