Strong

1372

(1 - 16) z 16

znaleziono łącznie 46 razy w 45 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 16 razy w 16 wersetach, w Septuagincie 30 razy w 29 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady