Strong

1375

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 12 razy w 11 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 2 razy w 2 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady