Strong

1388

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 49 razy w 47 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 36 razy w 34 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady