Strong

1390

(1 - 4) z 4

znaleziono łącznie 69 razy w 67 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 4 razy w 4 wersetach, w Septuagincie 65 razy w 63 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady