Strong

1391

(1 - 20) z 151

znaleziono łącznie 448 razy w 417 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 168 razy w 151 wersetach, w Septuagincie 272 razy w 258 wersetach, w innych pismach 8 razy w 8 wersetach.

Przekłady