Strong

1392

(1 - 20) z 54

znaleziono łącznie 128 razy w 117 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 62 razy w 54 wersetach, w Septuagincie 66 razy w 63 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady