Strong

1399

(1 - 3) z 3

znaleziono łącznie 40 razy w 36 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 3 razy w 3 wersetach, w Septuagincie 37 razy w 33 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady