Strong

1410

(1 - 20) z 201

znaleziono łącznie 446 razy w 424 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 210 razy w 201 wersetach, w Septuagincie 228 razy w 217 wersetach, w innych pismach 8 razy w 6 wersetach.

Przekłady