Strong

1415

(1 - 20) z 35

znaleziono łącznie 176 razy w 173 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 35 razy w 35 wersetach, w Septuagincie 140 razy w 137 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady