Strong

1424

(1 - 5) z 5

znaleziono łącznie 54 razy w 52 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 5 razy w 5 wersetach, w Septuagincie 49 razy w 47 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady