Strong

1435

(1 - 17) z 17

znaleziono łącznie 177 razy w 166 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 19 razy w 17 wersetach, w Septuagincie 158 razy w 149 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady