Strong

1437

(1 - 20) z 306

znaleziono łącznie 1490 razy w 1314 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 336 razy w 306 wersetach, w Septuagincie 1135 razy w 993 wersetach, w innych pismach 19 razy w 15 wersetach.

Przekłady